ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент виконкому

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА

Волочиської міської об’єднаної територіальної громади

VІІІ скликання

ІІ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

10 грудня 2020 року                      Волочиськ                                  № 3-2/2020

 

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету

Волочиської міської ради об’єднаної територіальної громади

 

Керуючись ст.26, ст. 51,52,53,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності,

міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Волочиської міської ради об’єднаної територіальної громади (Додається)

2. Рішення другої сесії сьомого скликання від 28 грудня 2015 року № 19-2/2015 «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Волочиської міської ради об’єднаної територіальної громади» вважати таким, що втратило свою чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності.

 

Міський голова                                        Костянтин ЧЕРНИЧЕНКО


Додаток

до рішення сесії міської ради № 3-2/2020

від 10 грудня 2020 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ      

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення

2. Члени виконавчого комітету

3. Планування роботи виконавчого комітету

4. Підготовка проектів рішень

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

6. Прийняття рішень

7. Скасування рішень виконавчого комітету

8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1. Загальні положення

1.1.Виконавчий комітет ради (далі виконавчий комітет) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.2.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.3.Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.4.Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету, або за пропозицією міського голови.

1.5.Лічильна комісія

- Лічильна комісія обирається для організації голосування засідань виконавчого комітету міської ради ОТГ і визначення їх результатів.

- Лічильна комісія обирається виконкомом на першому засіданні, з числа присутніх членів виконкому шляхом відкритого голосування без обговорення і  на постійній основі.

- Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.

- Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито.

1.6.Засідання виконавчого комітету проводяться два рази на місяць  (другий та четвертий четвер) кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 10:00 год.

1.7.При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету міської ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

1.8.Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У  випадках визначених законом засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.9.Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.10.Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом півроку, голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому за посадою.

1.11.На засіданні виконавчого комітету, за рішенням головуючого,  можуть бути присутні: народні депутати України, депутати ради, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.12.Представники трудових колективів, об'єднань громадян, фахівці, експерти, громадяни допускаються в зал засідань за попереднім записом при наявності вільних місць та умов, що забезпечують нормальну діяльність засідання виконавчого комітету.

1.13.Всі присутні на засіданні зобов’язані суворо дотримуватися норм етики та Регламенту, не порушувати порядок в залі засідань.

1.14.Заявки про бажання бути присутніми на засіданні подаються не пізніше, як за один день до засідання, на ім’я  міського голови.

1.15.Контроль за допуском та присутністю зацікавлених осіб на засіданнях ради здійснює організаційний відділ.

1.16.Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ.

1.17.Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.Список присутніх відображається у протоколі засідання.

1.18.Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами  за погодженням з міським головою.

1.19.Порядок денний та проекти рішень оприлюднюються на офіційному сайті Волочиської міської ради невідкладно після їх підготовки.

1.20.Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

1.21.У процесі розгляду питань порядку денного, з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.22.Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету міської ради на 15 хвилин.

Обговорення питань припиняється головуючим.

1.23.На засіданні виконавчого комітету загальним відділом ведеться протокол.У протоколі зазначаються всі внесені на голосування проекти рішень, результати голосування і прийнятті рішення.

Протокол складається в  стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань, якщо є пропозиції про внесення доповнень або зміни до проекту рішення.

В десятиденний  термін після засідання виконавчого комітету міської ради начальник загального відділу  складає протокол, який підписує головуючий.

1.24.Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.25.Діяльність виконавчого комітету забезпечує  юридичний відділ, загальний відділ, організаційний та  відділ інформаційного забезпечення.  

2. Члени виконавчого комітету

2.1.Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. 

До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

2.2.Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено.

2.3.Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1.Ознайомлюватися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. Проекти рішень надсилаються членам виконавчого комітету в електронному вигляді  на персональні електронні скриньки, невідкладно після підготовки проектів.

2.3.2.У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.4.Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи .

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1.Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету , що затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.2.План роботи виконавчого комітету складається організаційним відділом за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на півріччя й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3.План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради;

-підготовка проектів розпоряджень міського голови;

-вивчення роботи КП, установ ОТГ (у межах наданних повноважень);

-контроль за виконанням документів;

-організаційна робота;

-робота з кадрами;

-наради;

-участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо, відповідно до календарних, державних та професійних свят України.

3.4.У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

Рішення про нагороджених  з нагоди  державних та професійних свят голова приймає розпорядженням, а відзнаки міськвиконкому -  прийняттям рішення  виконавчого комітету.

3.5.Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6.План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7.Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється організаційним відділом.

Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради проводиться за квартальними  планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу на квартал  складається керівником відділу та затверджується профільним  заступником міського голови, керуючим справами (відповідно до розподілу посадових обов’язків)

3.8.При розгляді плану роботи на наступне півріччя начальник організаційного відділу виконавчого комітету узагальнює надані структурними підрозділами звіти про виконання та пропозиції щодо наступних питань, які мають бути включенні до плану роботи та подає їх на розгляд керуючій справами.

3.9.У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується відділом організаційної та інформаційної роботи та подається на затвердження міському голові.

4. Підготовка проектів рішень

4.1.Рішення виконавчого комітету приймаються відповідно до  законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради,  а також згідно з  планом роботи виконавчого комітету,  та за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ , організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються   за дорученнями міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови в межах своєї компетенції , секретарем ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, начальниками усіх відділів міської ради.

4.2.Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, відділів.

4.3.Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації » оприлюднюються на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет невідкладно після підготовки і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4.Розробниками проектів регуляторних актів є міський голова, заступники міського голови, депутати міської ради, виконавчий комітет міської ради, структурні підрозділи міської ради (в межах своєї компетенції).

До оприлюднення проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі АРВ)  з метою одержання зауважень та пропозицій.

Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року №1151 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 11.03.2016 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

АРВ підписується керівником регуляторного органу.

Кожен проект регуляторного акта перед його  внесенням  на розгляд до регуляторного органу оприлюднюється разом із АРВ на офіційній сторінці Волочиської міської ради в мережі Інтернет.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта розміщується на офіційній сторінці Волочиської міської ради в мережі Інтернет.

Строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ.

Усі зауваження та пропозиції надаються розробникові проекту для обов’язкового розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх  відхиляє.

Проект регуляторного акта та АРВ, підписаний міським головою, погоджений заступником міського голови, відділом економічного та агропромислового розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності  та   юридичним відділом розробник  проекту регуляторного акта вносить на розгляд виконавчого комітету.

Прийняті виконавчим комітетом регуляторні акти оприлюднюються  на офіційній Інтернет – сторінці Волочиської міської ради, не пізніше як у десятиденний строк після їх підписання.

Стосовно кожного регуляторного акта його розробником  послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне  відстеження результативності даного рішення.

Контроль за здійсненням державної регуляторної політики покладається на відділ економічного та агропромислового розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності міської ради та заступника міського голови (відповідно до розподілу посадових обов’язків).

4.5.Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

4.6.Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

До проекту рішення виконкому додається :

У разі, коли проект  стосується фінансових питань, то додається  пояснювальна записка де  обов’язково наводиться фінансово-економічне обгрунтування, розрахунок необхідних матеріалів і фінансових витрат, їх обсяг.

Пояснювальна записка не подається до проектів рішень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісій, робочих груп, або з інших організаційних питань.

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють заступники міського голови і керуючий справами.

4.7.До проектів  додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби),список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.8.До проекту рішення додається аркуш погодження. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

Аркуш погодження,  долучається до проекту рішення.

4.9.Проект рішення виконавчого комітету в аркуші погодження  обов’язково погоджують:

- заступники міського голови (відповідно до розподілу

обов’язків);

- керівник виконавчого органу ради, який готує питання;

- керівники виконавчих органів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої компетенції ;

- начальник  юридичного відділу;

- керуючий справами виконавчого комітету;

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим відділом.

4.10.Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, загальний відділ редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.11.До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1.Засідання виконавчого комітету скликає міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови, в міру необхідності ( другий, четвертий четверг місяця), але не рідше одного разу на місяць ( четвертий четверг місяця), і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2.Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами , до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

В порядку денному засідання виконавчого комітету  визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.  

Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. Прийняття рішень

6.1.З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів,що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2.Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3.Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4.Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6.Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

6.7.Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень –  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів ради, відділів та управлінь на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.8.Підписані рішення реєструються  шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.9.Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 10-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

6.10.Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

6.11.Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює загальний відділ шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

6.12.Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відділом, на який покладено функції контролю.

6.13.Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно загальним  відділом, доведення та збирання інформації , контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів також  здійснюється загальним відділом або відділом на який покладено функції контролю.

6.14.Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим і заноситься до Протоколу з поміткою „протокольно”

6.15.Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

7.1.Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

8.Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1.Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2.Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами, начальники відділів згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

Секретар ради                                                     Оксана ПЕНДРАК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора