ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок доступу до інформації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», за рекомендаціями комісії з  питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку із організаційно-штатними змінами, міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити відповідальним за організацію  діловодства, систематизацію, контроль щодо інформаційних запитів – начальника загального відділу. Обов’язки оприлюднення публічної інформації покласти на відділ організаційної та інформаційної роботи. Призначити відповідальним за надання консультацій під час оформлення запиту на інформацію - начальника юридичного відділу.
 2. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Волочиська міська рада.   (Додаток 1)
 3. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді (додаток 2).
 4. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами та ознайомлення з ними – актову залу міської ради.
 5. У разі,  якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, стягується плата у межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 3).
 6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення № 8 від 29 вересня 2011 року одинадцятої сесії Волочиської міської ради «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Волочиська міська рада».
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності.

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради №5-15/2016

від 25 листопада  2016 року

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Волочиська міська рада Волочиська міська об’єднана територіальна громада

 

 1. Загальні положення.

1.1 Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Волочиська міська рада  (надалі – Порядок), розроблений на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі – Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що була отримана або створена в процесі виконання  міською радою своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або перебуває в її володінні.

1.2 Порядок регламентує питання обов’язкового оприлюднення публічної інформації, приймання, реєстрації та розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відтермінування та відмови у її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації.

1.3 Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.4 Усі запити на публічну інформацію, які надходять до  міської ради, проходять реєстрацію в установленому порядку, обліковуються та оперативно обробляються відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації юридичного відділу  міської ради.

1.5 Діловодство  за інформаційними запитами  ведеться  окремо від інших видів діловодства.

 1. Обов’язкове оприлюднення публічної інформації.

2.1 Міська рада та її структурні підрозділи зобов’язані оприлюднювати:

 • інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок і механізм їх витрачання тощо);
 • нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті  міською радою, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
 • перелік та умови отримання послуг, що надаються  міською радою, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 • інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає  міська рада;
 • інформацію про перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
 • інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  міської ради;
 • плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 • розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми та бланки;
 • загальні правила роботи  міської ради, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 • інформацію про діяльність  міської ради, а саме: місце розташування, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
 • інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти  міського голови та його заступників, а також керівників структурних підрозділів  міської ради, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
 • інформацію про розклад роботи та графік прийому громадян;
 • інформацію про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • інформацію про перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 • інформацію про перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  міської ради.
 • іншу інформацію про діяльність  міської ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

2.2 Інформація, зазначена у п. 2.1. цього Порядку, підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті міської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати його оприлюднення і дати оновлення інформації.

2.3 Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними структурними підрозділами міської ради, оприлюднюються на офіційному веб - сайті міської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.4 Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.5 Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 • систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті міської ради;
 • надання інформації за запитами на інформацію.

2.6 Забезпечення оприлюднення інформації покладається на начальника відділу організаційної та інформаційної роботи міської ради.

 1. Надання публічної інформації за запитами.

3.1 Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.2 Письмовий запит подається за формою.

3.3 Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.4 У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.5 Після реєстрації запиту на інформацію в установленому  порядку, відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації юридичного відділу  міської ради передає запит на інформацію на виконання.

 1. Розгляд запитів на публічну інформацію.

4.1 Міська рада має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.2 У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому, клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим.

4.3 У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може продовжуватись до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.4 Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у письмовій формі, якщо запитувач не просить надати її в іншому вигляді.

4.5 Інформація на запит надається безкоштовно, крім випадків виготовлення копії або друку більше ніж 10 сторінок.

4.6 Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

4.7 Міська рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 • якщо вона не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • якщо особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • якщо не дотримано передбачених Законом вимог до запиту.

4.8 Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

4.9 У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.

4.10 Відповідь про те, що запитувана інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається відмовою в наданні інформації.

4.11 Якщо  міська рада не володіє і не зобов’язана володіти запитуваною інформацією, але її відомо, хто володіє або повинен володіти такою інформацією, відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації юридичного відділу  міської ради зобов’язана переадресувати цей запит належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом, про що у п’ятиденний термін повідомляє запитувача інформації.

4.12 Відстрочка у задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

4.13 У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;
 • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом терміни;
 • термін, у який буде задоволено запит;
 • підпис.
 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність міської ради.

5.1 Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

5.2 Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.3 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради або її структурних підрозділів до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

5.4 Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Додаток 2

до рішення міської ради №5-15/2016

від 25 листопада  2016 року

 

ФОРМА

запиту на інформацію

 

                                                                         Волочиському міському голові

_____________________________________

 (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

 _____________________________________

 (електронна) адреса, контактний телефон)

_____________________________________

 _____________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу  надати мені інформацію:

      

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ Відповідь на запит на інформацію прошу направити за адресою:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

 

 

__________________                                                                      _________________

 (дата)                                                                                              (підпис)

 

Запит подається до приймальні міського голови Волочиської міської ради.  Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Додаток 3

до рішення міської ради №5-15/2016

від 25 листопада  2016 року

 

НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) за виготовлення однієї сторінки

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка:

 1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку копій документів.
 1. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з першої сторінки.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора