ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комунальне підприємство "Центр надання первинної медико-санітарної допомоги" Волочиської міської ради

Фото без опису
 

 Директор КП ЦПМСД

КОЛОМІЄЦЬ Анатолій Миколайович

тел. 4-12-02

Фото без опису

31200, м. Волочиськ, вул. Незалежності, буд. 68

Інформаційно-аналітичний кабінет тел. 4-00-25

Реєстратура 098 737 78 46

Web сайт: http://vol-cpmsd.health.org.ua/


ГРАФІК ПРИЙОМУ

пацієнтів лікарями Волочиської амбулаторії ЗПСМ

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Манжула Людмила Іванівна

10.45 - 12.00

10.45 - 12.00 10.45 - 12.00 10.45 - 12.00 10.45 - 12.00

Гедзюк Олена Миколаївна

8.00 – 11.45

14.15 - 18.00

8.00 – 11.45

8.00 – 11.45

8.00 – 11.45

Чубар Оксана Іванівна

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

13.00 - 18.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

Степанишин Олександр Андрійович

8.00 – 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

13.00 -18.00

Гурська Любов Василівна

9.00 – 14.00

9.00 – 14.00

9.00 – 14.00

13.00 - 18.00

9.00 – 14.00

Лукасевич Інна Леонідівна

8.00 – 13.00

13.00 - 18.00

8.00 – 13.00

8.00 -13.00

8.00 – 13.00

Стрателюк Ірина Адамівна

10.18 - 15.18

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

Кудринська Надія Павлівна

8.00 - 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

13.00 - 18.00

8.00 - 13.00

Дорош Валентина Григорівна

8.00 - 13.00

13.00 - 18.00

8.00 – 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

Заєць Надія Леонівна

13.00 – 18.00

9.00 – 14.00

8.00 - 13.00

9.00 -14.00

9.00 -14.00

Собуцька Лариса Анатоліївна

9.00 – 14.00

9.00 – 14.00

8.30 – 13.30

8.30 – 13.30

13.00 -18.00

Мокрій Світлана Романівна

9.00 -14.00

9.00 – 14.00

13.00 – 18.00

9.00 – 14.00

9.00 – 14.00

Білобровко Ольга Василівна

12.00 – 15.00

8.00 - 11.00

8.00 – 11.00

12.00 – 15.00

8.00 – 11.00

Карпюк Людмила Григорівна

8.00 – 13.00

13.00 – 18.00

8.00 – 13.00

13.00 – 18.00

8.00 – 13.00

Ящишина Олнксандра Олександрівна

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

Щесняк Мар’яна Василівна

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

Гетер Юлія Олегівна

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

13.00 -18.00

Пелюх Інна Олександрівна

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00


МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомогита здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Волочиської міської об’єднаної територіальної громади, але необмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

-медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичноїдопомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку,в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичногочи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої)або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів тадиспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервневідстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики тазабезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під часвагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних,фізіологічних (під час вагітності) станів, а так ож щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування тазабезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під часвагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладівохорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортнелікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 -забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевихстандартів у сфері охорони здоров’я;

 -упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітаціїзахворювань та станів;

 -проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листківнепрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 -участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населеннящодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпеченнялікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно дофінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики,діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповіднимипрограмами та законодавством;

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Волочиській міській об’єднаній територіальній громаді та шляхів їх вирішення;

 -надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвиткупервинної медичної допомоги Волочиської міської об’єднаної територіальної громади;

 -медична практика;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарськихзасобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобахдлязабезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробівмедичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

-забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівниківПідприємства;

 -зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищеннянаркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів,отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавстваУкраїни;

 -залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в томучислі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовимидоговорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якіснихпослуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг,зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання таінвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктаминадання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги,санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокремасоціальна служба, та правоохоронними органами;

-надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинногозаконодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковнихзахворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних таемоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичнудопомогу на території Волочиської міської об’єднаної територіальної громади;

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій,наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора