ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про службу у справах дітей Волочиської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Волочиської міської ради (далі - Служба) є  виконавчим органом Волочиської міської ради, який утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпорядкований виконавчому комітету та міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади підконтрольний службі у справах дітей обласної державної адміністрації і в межах Волочиської громади забезпечує виконання покладених на неї завдань.

1.2.Засновником Служби є Волочиська міська рада.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету,  розпорядженнями та дорученнями міського голови, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації , цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів міського  бюджету без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється  відділом обліку та звітності Волочиської міської  ради.

1.5. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Волочиської міської ради Хмельницької області.

1.6. Скорочена назва: Служба у справах дітей.

1.7. Юридична адреса Служби: 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Незалежності, 88.

1.8. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства міської ради.

1.9. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення.

 

ІІ. Основні завдання

 

2.1.Реалізація на території  громади державної соціальної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6. Ведення державної статистики щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

2.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

2.8. Забезпечення створення та ведення банку даних про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиний інформаційно-аналітичній системі «Діти».

2.9. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.10. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.11. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.12. Розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян щодо соціального захисту населення;

2.13. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території міської громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

ІІІ. Функції

 

3.1 Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції у сфері соціального захисту дітей:

3.1.1. організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3.1.2. веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,

3.1.3. надає структурним підрозділам міської ради, місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3.1.4. подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.1.5. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

3.1.6. разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні дані та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

3.1.7. проводить моніторинг та оцінює потреби громади в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей, у разі  утворення

надає організаційну і методичну допомогу та  здійснює контроль за їх діяльністю;

3.1.8. розробляє і подає на розгляд ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

3.1.9. організовує і проводить разом з іншими відділами міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3.1.10.  готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

3.1.11. розглядає в установленому порядку звернення громадян;

3.1.12. розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

3.1.13. проводить через сайт громади та засоби масової інформації інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції,;

3.1.14. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства; 

3.1.15. розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

3.1.16. інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

3.1.17. забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей;

3.1.18. порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

            3.2.У сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

3.2.1. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

3.2.2. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім’ях усиновлювачів;

3.2.3. Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

3.2.4. представляє, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

3.2.5. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

3.2.6. готує акт обстеження умов проживання потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників;

3.2.7. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

3.2.8. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, у сім’ях усиновлювачів, опікунів та піклувальників, дітей, повернених в біологічні сім’ї;

3.2.9. бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

3.2.10. здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

3.2.11. веде облік кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

3.2.12. сприяє дотриманню та захисту особистих, майнових та житлових прав дітей;

3.2.13.  складає опис та веде облік майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3.2.14. сприяє збереженню майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для встановлення опіки над майном.

 

ІV. Права та обов’язки

 

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

4.1.1.приймати рішення, з питань, що належать до її компетенції, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

4.1.2. отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

4.1.3. одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів Волочиської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4.1.4. звертатись до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

4.1.5. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Волочиської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4.1.6. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Волочиської міської ради у сфері соціального захисту дітей;

4.1.7. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.1.8. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції, ініціювати скликання, в разі необхідності прийняття невідкладних рішень, позачергового засідання виконавчого комітету міської ради;

         4.1.9. проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

4.1.10. проводити роботу з влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до повноважень визначених законодавством, до сімейних форм виховання;

4.1.11. порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

4.1.10. влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

4.1.11. вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

4.1.12. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

4.1.13. представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

4.1.14. запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

4.1.15. порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей, накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах дітей;

4.1.16. проводити роботу з дітьми, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту;

4.1.17. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

4.1.18. проводити особистий прийом законних представників дітей, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

4.1.19. розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.1.20. відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

      5.2.Положення про Службу та структура затверджується рішенням міської ради.

5.3. Матеріально-технічне забезпечення  здійснює міська рада.

5.4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), керівників інших виконавчих органів місцевого самоврядування, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

5.5. Кваліфікаційні вимоги до посадових осіб Служби визначаються їх посадовими інструкціями відповідно до Типових професійно-кваліфікаційні характеристик посадових осіб місцевого самоврядування. Посадові обов’язки працівників Служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Служби, посадова інструкція начальника Служби – міським головою.

     5.6. Функції щодо підготовки до проведення процедури усиновлення, влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на головного спеціаліста з питань усиновлення, опіки, піклування,

сімейних форм виховання дітей та соціально-правового захисту дітей, згідно розподілу обов’язків.

 

VI. Керівництво службою

 

6.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за результатами конкурсу.

      6.2.Начальник Служби:

 6.2.1 здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Службі:

6.2.2.розробляє посадові інструкції працівників Служби, зміни до посадових інструкцій (в разі потреби) та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу

6.2.3.вносить зміни до положення про Службу в разі потреби;

6.2.4.планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Виконавчого комітету Волочиської міської ради;

6.2.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

6.2.4 звітує перед виконавчим комітетом Волочиської міської  ради про виконання покладених на Службу завдань;

6.2.5.вносить пропозиції щодо розгляду на пленарних засіданнях ради виконавчого комітету ради питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

6.2.6.за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою;

6.2.7.представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням міського голови;

6.2.8.видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

6.2.9.забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

6.2.10.визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

6.2.11. подає міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

 6.2.12.проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

6.2.13. забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

6.2.14. у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

         6.2.15.здійснює інші повноваження, визначені законом.

            6.3. Начальник повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 1 року.

 

VII. Фінансування діяльності

 

7.1. Служба фінансується за рахунок коштів бюджету Волочиської міської ради.

7.2. Джерелами фінансування Служби є: кошти міського бюджету, інші кошти не заборонені законодавством.

7.3. Майно, яке знаходиться на балансі Служби є комунальною власністю Волочиської міської ради та перебуває в оперативному управлінні Служби.

7.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Служби проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VIII. Заключні положення

 

8.1. Ліквідація і реорганізація Служби здійснюється за рішенням Волочиської міської ради у встановленому законом порядку.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Волочиської міської ради.

8.3. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення Положення в новій редакції. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

8.4. Рішення Волочиської міської ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора