ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

КУ "Центр надання соціальних послуг"

Фото без опису

Завідувач КУ "ЦНСП"

ГУЦАЛ Лариса Петрівна

 

Фото без опису

31200, місто Волочиськ, вулиця Симона Петлюри, 33  

тел. 0384540405


Розпорядок роботи:

Дні тижня

Години

понеділок – четвер

з 8:00 до 17:15

п'ятниця з 8:00 до 16:00
обідня перерва з 12:00 до 13:00

субота, неділя

вихідний


МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

1. Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, що проживають на території Волочиської міської  територіальної громади.

2. Центр провадить свою діяльність відповідно до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

3. До складу Центру входять:

3.1.Відділ соціальної допомоги вдома.

3.2.Відділ комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

3.3.Відділ у справах дітей та сім’ї, обліку бездомних громадян.

3.4. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

3.5.Мобільна бригада соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від   домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі.

3.6.Відділ організації надання натуральної адресної допомоги

3.7.Перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями «Соціальне таксі».

3.8. «Мобільний соціальний офіс».

3.9.Відділ господарського забезпечення.

3.10.Відділ надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/ проживання.

У разі необхідності у Центрі можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам міської   територіальної громади.

4.  Положення про відділи Центру затверджуються директором.

5. На надання соціальних послуг Центру мають право:

5.1 Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

5.2 Сім’ї та особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об’єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, а саме:

1) похилий вік;

2 ) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;

3) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

4) психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин;

5) інвалідність;

6) бездомність;

7) безробіття;

8) малозабезпеченість;

9) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;

10) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

11) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

12) жорстоке поводження з дитиною;

13) домашнє насильство;

14) насильство за ознакою статі;

15) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

16) шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини належать:

1) сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

2) сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;

3) сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

4) сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;

5) сім’ї, у яких виховуються діти групи ризику щодо отримання інвалідності;

6) сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;

7) сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;

8) малозабезпечені сім’ї з дітьми;

9) сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;

10) сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;

11) сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;

12) сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;

13) жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;

14) неповнолітні одинокі матері (батьки);

15) діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

16) особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

17) особи з особливими освітніми потребами;

18) внутрішньо переміщені особи;

19) повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);

20) особи, звільнені з місць позбавлення волі;

21) учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Виходячи з конкретних обставин, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, можуть бути прийняті і інші громадяни.

6.Основними завданнями Центру є:

6.1 Надання особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затверджених Мінсоцполітики з метою мінімізації або подолання таких обставин.

6.2 Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб /сімей, які належать до вразливих груп населення.

6.3 Визначення потреб населення Волочиської міської   територіальної громади у соціальних послугах.

6.4 Виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку таких осіб/сімей, формування електронної бази отримувачів послуг, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг.

6.5 Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Центр, з метою сприяння в надані соціальних послуг громадянам.

6.6 Визначення індивідуальних потреб дітей, сімей (осіб) у соціальних послугах та соціальній підтримці.

6.7 Здійснення соціального супроводу дітей, сімей (осіб), які потрапили у складні життєві обставини і потребують сторонньої допомоги, в.т.ч. надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх видів соціальної підтримки та послуг у сфері соціального захисту населення.

6.8 Надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг.

6.9 Надання допомоги отримувачам соціальних послуг у розв’язанні їхніх соціально-побутових проблем.

6.10 Здійснення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

6.11 Забезпечення соціального патронажу осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом.

6.12 Складання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

6.13 Внесення відомостей до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

6.14 Проведення моніторингу та оцінювання якості наданих соціальних послуг.

6.15 Створення умов для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги.

6.16 Взаємодія з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або  здійснюють їх захист.

6.17 Інформування населення територіальної громади та отримувачів соціальних послуг індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, зокрема з порушеннями зору, слуху.

6.18 Інформування населення про сімейні форми виховання дітей та проведення попереднього відбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

6.19 Підготовка статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи.

6.20 Забезпечення захисту персональних даних отримувачів соціальних
послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.21 Організація надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям,
сім’ям (особам), які опинились у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

6.22 Проведення роботи щодо попередження соціального сирітства (з
метою повернення дітей до біологічних сімей із закладів державного
утримання).

6.23 Організація роботи з надання благодійної (гуманітарної) допомоги для дітей з багатодітних, малозабезпечених, прийомних сімей, дітей, які виховуються одним з батьків, сімей учасників АТО, внутрішньо переміщеним особам та дітям з особливими потребами.

6.24 Проведення соціально - профілактичної роботи (щодо формування здорового способу життя, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, попередження
сімейного неблагополуччя, попередження насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, розвиток сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
формування свідомого батьківства, розвиток волонтерського руху).

6.25 Здійснення обліку бездомних осіб,  надання їм соціальних послуг, здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб.

6.26 Надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної
допомоги у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з
дитиною.

6.27 Центр з урахуванням потреб громади у соціальних послугах, може надавати базові соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші соціальні послуги.

6.28 Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг, або за рахунок отримувача соціальних послуг/ третіх осіб.

6.29 Центр забезпечує безоплатне, в обсягах визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

- громадянам похилого віку, особами з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з

- безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю);

- сім’ям, дітям та молодим особам, які опинились в складних життєвих

- обставинах та не в змозі їх самостійно подолати, що перебувають на обліку у відділі у справах дітей та сім’ї, обліку бездомних громадян;

- дітям та особам з інвалідністю, які обслуговуються відділом комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

6.30 Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

6.31 Центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей). Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  1 червня 2020 р. № 428 « Порядок  регулювання тарифів на соціальні послуги» тарифи на соціальні послуги щороку визначаються Центром та затверджуються Засновником.

6.32 Центр має право проводити корегування тарифів на платні соціальні послуги у разі зміни їх складових у поточному році та подавати їх на затвердження Засновнику.

6.33 Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

6.34 Виконавчий комітет Волочиської міської ради, може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора