ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інструменти суспільної підтримки ветеранів - учасників бойових дій у післявоєнний період

Дата: 20.08.2023 09:59
Кількість переглядів: 221

Фото без описуОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ


Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти» внесено зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затвердженого наказом МОН від 27.04.2022 №392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 № 488/37824, передбачено такі заходи щодо підтримки ветеранів:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише співбесіди або творчого конкурсу з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди замість національного мультипредметного тесту, у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 або для здобуття ступеня магістра за результатами співбесіди з іноземної мови замість єдиного вступного іспиту та/або фахового іспиту замість єдиного фахового вступного випробування;

особи, визнані учасниками бойових дій, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти (у цьому разі не застосовується вимога щодо відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, згідно з Порядком відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 658);

громадяни України, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти якщо:
 – за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
– вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
– мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

 

Крім того, під час навчання ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни) та їх дітям відповідно до положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надається державна цільова підтримка у вигляді:
- повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
- пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти
- безоплатного забезпечення підручниками;
- безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти; безоплатного проживання в гуртожитку;
- інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України (зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 686) затверджений Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти).

Організація освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та інших нормативно-правових актів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» професійна (професійно-технічна) освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного та/або регіонального замовлення безоплатно, на конкурсній основі.

У 2022 році Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» внесено зміни до статті 5 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», згідно з якими особа має право впродовж життя безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше.

До завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років особа має право безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою професією, якщо за станом здоров'я вона втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, або якщо надано запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, або в інших випадках, передбачених законодавством.

При цьому учні, яким відповідно до статті 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти, мають першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку (пункт 14 Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 331).

Також згідно зі статтею 42 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» держава гарантує особам з інвалідністю, особам з особливими освітніми потребами професійну (професійно-технічну) освіту на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. За інших рівних умов особи з інвалідністю та особи з особливими освітніми потребами мають переважне право на зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.


Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

З 01.01.2023 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 № 1338, якою затверджено Порядок та умови надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Міністерством у справах ветеранів України розроблено законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яким передбачається заміна права ветерана війни (медичної пільги) із щорічних медичних обстежень та диспансеризації, із залученням відповідних фахівців, на право ветерана війни на безоплатні профілактичні медичні огляди, які відповідають вимогам сьогодення (реєстр. №8318 від 29.12.2022).

Міністерство спільно з Національною службою здоров'я України започаткувало кампанію щодо інформування ветеранів війни про існуючі програми медичних гарантій та послуг, які може отримати ветеран за Програмою медичних гарантій (діагностика, лікування, реабілітація тощо).

Важливим напрямом діяльності Міністерства у справах ветеранів України є фізкультурно-спортивна реабілітація та розвиток спорту ветеранів війни та членів їх сімей; учасникам бойових дій держава гарантує безоплатне та позачергове забезпечення допоміжними засобами реабілітації, незалежно від встановлення їм інвалідності; врегульовано питання отримання допоміжних засобів реабілітації для людей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань так і добровольцями територіальної оборони, та мирним громадянами (незалежно від встановлення їм інвалідності) шляхом прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України" від 01.04.2022 № 2168-ІХ. Також, відповідні зміни (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 454) було внесено до постанов Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 та від 01.10.2014 № 518.

Міністерство у справах ветеранів спільно з Мінсоцполітики здійснює щотижневий моніторинг інформації щодо осіб, які потребують забезпечення допоміжними засобами реабілітації, в тому числі протезування/ортезування.

Наразі учасники бойових дій, які постраждали внаслідок війни Росії проти України і втратили кінцівки, проходять лікування та підготовку до протезування/ортезування в закладах охорони здоров'я або ж в реабілітаційних центрах.

Варто зазначити, що після первинного протезування/ортезування учасники бойових дій мають право на протезування/ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ЇХ СІМЕЙ


Одним із інструментів підтримки ветеранів війни є забезпечення житлом, відновлення пошкодженого житла.

Постановами Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» затверджено Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, що визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (далі - особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, статус яким надано відповідно до пунктів 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); один з подружжя, який не одружився вдруге;

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

3) категорія III - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

4) категорія IV - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка);

8) категорія VIII - утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Також право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I-II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю);

від 18 квітня 2018 р. № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» затверджено виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, включені у списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 р. і перебувають не менш як один рік на обліку в базі даних;

від 28 березня 2018 р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» затверджено Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, що визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими в пунктах 2 і 3 цього Порядку.


Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли (далі - особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла), які перебувають на квартирному обліку, за категоріями в такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); один з подружжя, який не одружився вдруге;

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка);

8) категорія VIII - утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Також право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах, що перебувають на квартирному обліку.

від 02.08.2022 № 856 «Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України» (далі - постанова № 856) передбачено доступне іпотечне кредитування громадян України ПрАТ "Укрфінжитло".

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора