ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у 2022-2023 роках

Дата: 18.02.2022 09:48
Кількість переглядів: 813

Фото без описуІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Волочиської міської ТГ до дій у надзвичайних ситуаціях (далі – Організаційно-методичні вказівки) підготовлено відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України, п. 7 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444.

1.2. Метою Організаційно-методичних вказівок є надання практичних рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту різних рівнів з питань застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Головним завданням навчання всіх верств населення Волочиської міської ТГ діям у надзвичайних ситуаціях є формування культури безпеки життєдіяльності, обізнаності щодо прав і обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, набуття навичок створювати, приймати та реалізовувати управлінські рішення в межах посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій сфері.

1.4. Забезпечення готовності ланки Волочиської міської ТГ системи цивільного захисту (далі - ЦЗ) до проведення ефективних заходів захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій, у тому числі можливих терористичних актів, а також до переходу з мирного часу на особливий період, планується та здійснюється на підставі реальної оцінки стану справ, вірогідності виникнення можливих надзвичайних ситуацій і досвіду роботи за минулі роки, виходячи з головних завдань ЦЗ на 2022 рік.

1.5 Для впровадження статей 39-42 Кодексу цивільного захисту України, пункту 3 статті 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, від 26 червня 2013 року № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких  пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, від 28 березня 2018 року № 230 “Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов ?язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, становлення і забезпечення

функціонування в місті сучасної системи цивільного захисту – ланки Волочиської міської ТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту громади, спроможної ефективно діяти за призначенням в умовах загрози і виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів, з метою поліпшення якості навчання населення вмінню діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації:

1.5.1 Здійснювати навчання працівників (населення) на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, залежно від ступеня їх участі у виконанні завдань ЦЗ відповідно до вимог Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, враховуючи Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджені наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 21 грудня 2019 року № 738.

1.5.2 Здійснювати навчання працівників (населення) за відповідними групами: посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації

державної політики у сфері цивільного захисту; особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків; фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту; діти дошкільного віку, учні та студенти; працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності; працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які входять до формувань цивільного захисту; непрацююче населення.

1.6 Проводити навчання у сфері ЦЗ та підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях: на обласних та місцевих курсах удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волочиської міської ТГ (далі – НМЦ ЦЗ та БЖД) згідно з заявками, наданими суб’єктами господарювання; у галузевих закладах післядипломної освіти, сертифікованих встановленим порядком на право проведення функціонального навчання у сфері ЦЗ, за місцем навчання, роботи або проживання.

1.7 При навчанні осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, застосовувати законодавчі, нормативно-правові, організаційно розпорядчі, документи з організації і проведення заходів ЦЗ з урахуванням завдань мобілізаційної підготовки та цільової мобілізації, для удосконалення практичних навичок при виконанні функціональних обов’язків у межах повноважень щодо дій в надзвичайних ситуаціях.

1.8 Проводити підготовку осіб керівного складу з питань цивільного захисту за місцем роботи під час курсового чи індивідуального навчання у складі навчальних груп (шляхом проведення інструктажів), з урахуванням програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях. Тема занять, яка відпрацьовується під час навчання, визначати керівником об’єкта, виходячи зі специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки в місті, з досвіду роботи за минулий рік та із завдань з цивільного захисту на наступний рік, і затверджувати (погоджувати) з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Волочиської міської ТГ.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

2.2 Навчання працюючого населення безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких

визначений Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних   ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444.

2.3 Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій. Призначити наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки на обласних міських курсах удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії НМЦ ЦЗ та БЖД. До проведення занять з надання домедичної допомоги залучати медичних працівників підприємств, установ та організацій. При організації індивідуального навчання забезпечити кожного працівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників, а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій керівниками навчальних груп. При підготовці працівників підприємств, установ та організацій, які не увійшли до складу формувань ЦЗ за програмою загальної підготовки, приділяти увагу: вивченню інформації, що міститься у Планах реагування на надзвичайні ситуації підприємства, установи, організації, про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, а також оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального та колективного захисту. При підготовці працівників підприємств, установ та організацій, які входять до складу формувань цивільного захисту за програмою спеціальної підготовки, приділяти увагу: ознайомленню з обов’язками, навичками користування та матеріальною частиною техніки, приладів і табельного майна таких служб, формувань, засобами захисту, вивченню порядку приведення їх в готовність, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. При підготовці працівників об’єктів підвищеної небезпеки за програмою додаткової підготовки, приділяти увагу:  поглибленню знань з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, що за певних умов можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на даному

об’єкті, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

2.4 З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем роботи організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затвердити керівниками підприємств, установ та організацій після узгодження їх змісту з 9 ДПРЧ 4ДПРЗ України у Хмельницькій  області.

2.5 При прийомі на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим суб'єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму, та затверджена ним за погодженням з 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ України у Хмельницькій області.

У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад.

комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в НМЦ ЦЗ та БЖД.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВ

ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

3.1 Вважати пріоритетними напрямками в освітній галузі з підготовки  учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях:

а) у загальній середній освіті:

сприяння посиленню військово-шефської роботи з метою організації спільних заходів щодо виховання у молоді товариських почуттів та якостей під час проведення Всеукраїнської гри-випробування, змагань оборонно-масової та рятувально-прикладної спрямованості за програмою “Школа безпеки”, інших форм позашкільної роботи з пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, екологічної освіти; посилення контролю з боку адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів за процесом викладання предмету “Захист Вітчизни”, “Основи здоров’я”, запровадження навчання основам техногенної та пожежної безпеки для вчителів додаткових форм організації навчання за допомогою органів управління у справах цивільного захисту та з питань надзвичайних ситуацій, державної пожежної охорони.

б) у дошкільній освіті:

виконання вимог базового компонента дошкільної освіти і спрямування на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем.

в) проведення з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах об’єктових тренувань під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ОСІБ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ

ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З

ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

4.1 Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

4.2 Спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу управління ними (спеціальні тренування) проводити щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку створили такі служби і формування.

4.3 Спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту у перший рік трирічного періоду об'єктової підготовки проводити як роздільні, за планами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органу управління ними. На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провести спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На завершальному етапі трирічного періоду об'єктової підготовки працівників з цивільного захисту з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий період проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту.

4.4 Тренування персоналу підприємств, установ та організацій діям на випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях. У навчальних закладах, а також у лікувальних установах зі стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння. На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і менше, а також у навчальних закладах незалежно від чисельності працюючих, замість спеціального об'єктового навчання щорічно проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об'єктове тренування). Об'єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводити під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту.

4.5 На об'єктах підвищеної небезпеки додатково щорічно проводити тренування усього персоналу з ймовірних аварійних ситуацій, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування).

4.6 Графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань щороку затверджувати керівником підприємства, установи, організації та узгоджувати з сектором з питань цивільного захисту та охорони праці Волочиської міської ради та 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ України у Хмельницькій  області.

4.7 З метою належної організації навчального процесу, забезпечення послідовності теоретичного і практичного навчання на підприємствах, в установах та організаціях розробляти і вести планувальні, облікові та звітні документи.

4.8 Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації обладнати, з урахуванням особливостей виробничої діяльності, інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що є частиною приміщення загального користування, у якій тематично оформлювати стенди, розміщувати схеми, навчальні посібники і зразки, передбачені програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

4.9 Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населенням діям у надзвичайних ситуаціях, інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. Інформаційно-просвітницьку роботу з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій організовувати через утворені при житлово-комунальних організаціях міста консультаційні пункти з цивільного захисту та: інформувати населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створювати в консультаційних пунктах умови для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги. Крім цього, дану роботу проводити шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, соціальної реклами. Для задоволення потреби у самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях через працівників консультаційних пунктів та методичного супроводження НМЦ ЦЗ та БЖД розповсюджувати навчальні, навчально-наочні посібники, брошури, інформаційні матеріали, буклети тощо.

 

V. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ВЗАЄМОДІЇ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ

5.1 Сектору з питань цивільного захисту та охорони праці Волочиської міської ради:

протягом другого півріччя 2022 року визначити обсяги замовлення на навчання у сфері цивільного захисту в 2023 році;

організовувати прес-конференції з інформування населення про заходи, які проводяться в місті, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути хід реалізації місцевої програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у частині удосконалення складових системи навчання працівників;

висвітлювати у засобах масової інформації діяльність органів місцевого самоврядування з питань забезпечення функціонування системи захисту населення і здійснення заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та їх локалізації, зменшення збитків від стихійного лиха, інформувати населення про правила поведінки в екстремальних ситуаціях і надання допомоги постраждалим;

спрямовувати пропагандистську роботу на аргументоване роз’яснення державної політики, направленої на реалізацію завдань у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них і ліквідацію їх наслідків.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора