У відповідності до рішення Волочиської міської ради від 9 серпня 2016 року №5-11/2016 «Про затвердження Положення про стипендії обдарованим дітям Волочиської міської об’єднаної територіальної громади» Комісія з питань присвоєння стипендії обдарованим дітям повідомляє про прийом пропозицій щодо кандидатів на  отримання стипендій обдарованим дітям у чотирьох номінаціях на 2017-2018 навчальний рік:

1) гуманітарні науки;

2) природничо-математичні науки;

3) спортивні досягнення;

4) мистецька діяльність.

До розгляду приймаються наступні документи:

- клопотання керівника закладу, установи, відділу на ім’я голови комісії про висування кандидата на присвоєння стипендії міського голови за печаткою установи, закладу, відділу та підписом керівника;

- розгорнута характеристика кандидата на присвоєння стипендії, у якій висвітлюються його досягнення за попередні два роки, за підписом керівника установи, закладу, де навчається кандидат, керівника творчого колективу, де займається кандидат, з обов’язковою інформацією про претендента: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, телефон;

 - копія свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на стипендію;

 - копія дипломів, грамот, які засвідчують перемоги у конкурсах, виставках, олімпіадах, чемпіонатах, фестивалях різних рівнів;

 - копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Документи кандидатів приймаються за адресою м. Волочиськ, вул. Незалежності, 88 до 30 червня 2017 року включно.

Довідки за тел. 3 57 54

 

Секретар ради, заступник голови комісії                                 А. Коваль

 

Додаток до рішення міської ради

від 9 серпня 2016 року №5-11/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендії для обдарованих дітей Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади

1. Загальні положення

1.1. Стипендії для обдарованих дітей (далі стипендії) Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади засновуються з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання, наукової діяльності та засвідчення їх особистих досягнень.

 1.2. Стипендії присвоюються обдарованим дітям, які є учнями 5-11 класів загальноосвітніх шкіл Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади та які досягли найкращих результатів у навчанні, є переможцями учнівських олімпіад, досягли найвищої виконавської майстерності, стали чемпіонами спортивних змагань, призерами та лауреатами конкурсів різних рівнів, проводять активну творчу та наукову діяльність у таких номінаціях:

1) гуманітарні науки;

2) природничо-математичні науки;

3) спортивні досягнення;

4) мистецька діяльність.

1.3. У кожній номінації присвоюється перше, друге і третє місце. Присвоєння стипендії одному претенденту повторно дозволяється через два роки.

1.4. Дванадцять стипендій у чотирьох номінаціях виплачуються щомісячно терміном на один навчальний рік з 1 вересня по 30 травня кожного поточного року.

 

2. Порядок визначення претендентів на стипендію

 2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення кандидатів на стипендію створюється комісія по присвоєнню стипендії для обдарованих дітей Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади (далі комісія).

2.2. Склад комісії:

 • Міський голова – голова комісії;
 • Секретар ради – заступник голови комісії;
 • Заступник міського голови з гуманітарних питань;
 • Голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту;
 • Начальник відділу освіти міської ради;
 • Начальник відділу культури і туризму міської ради.

 2.3. Комісія зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до засідання оприлюднити інформацію про відбір кандидатів для присвоєння стипендій та опублікувати зміст цього Положення.

 2.4. Комісія проводить засідання до 1 вересня поточного року щорічно. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

2.5. Комісія  розглядає усі матеріали подань, більшістю голосів від свого складу таємним голосуванням визначає стипендіатів. Складає протокол про присвоєння стипендій за підписами усіх присутніх членів комісії, який затверджується розпорядженням міського голови та оприлюднюється.

 

3. Порядок висування кандидатур для присвоєння стипендій

 3.1. Кандидатури для присвоєння стипендії Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади можуть висувати:

 • Загальноосвітні школи Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади та навчально-виховний комплекс;
 • Волочиська школа мистецтв;
 • Будинок дитячої та юнацької творчості;
 • Дитячо-юнацька спортивна школа;
 • Центр культури і дозвілля.

У поданні на ім’я голови комісії обов’язково вказується назва номінації.

 3.2 Для подання пропозицій про присвоєння стипендій до Волочиської міської ради подаються такі документи:

- клопотання керівника закладу, установи, відділу на ім’я голови комісії про висування кандидата на присвоєння стипендії міського голови за печаткою установи, закладу, відділу та підписом керівника;

- розгорнута характеристика кандидата на присвоєння стипендії, у якій висвітлюються його досягнення за попередні два роки, за підписом керівника установи, закладу, де навчається кандидат, керівника творчого колективу, де займається кандидат, з обов’язковою інформацією про претендента: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, телефон;

 - копія свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на стипендію;

 - копія дипломів, грамот, які засвідчують перемоги у конкурсах, виставках, олімпіадах, чемпіонатах, фестивалях різних рівнів;

 - копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

 3.3. Пропозиції щодо кандидатур на присвоєння стипендій подаються комісії до 1 липня кожного поточного року.

 

4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою стипендій

 4.1. Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів бюджету Волочиської міської об'єднаної територіальної  громади, передбачених на бюджетний рік Волочиською міською радою.

4.2. Розмір стипендій складає:

Перше місце у номінації – 500 гривень на місяць

Друге місце у номінації – 350 гривень на місяць

Третє місце у номінації – 200 гривень на місяць

4.3. Щомісячну виплату стипендій здійснює відділ обліку Волочиської міської ради відповідно до розпорядження міського голови.

       

      Секретар ради                                                        Аліна Коваль