З 1 грудня 2021 року набирає чинності наказ Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції  від 23.07.2021 року №  449/21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 987/36609, яким затверджено форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, з 01 грудня 2021 року для  суб’єктів декларування будуть передбачені вже три типи декларацій (не чотири, як було до того), а саме:

Щорічна декларація подається відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року (щороку), абзацу другого частини другої статті 45 Закону (після припинення діяльності (після звільнення)) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація повинна охоплювати дані за рік, за який вона подається.

Декларація при звільненні подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону – не пізніше 30 календарних днів з дня (до змін – 20 робочих днів). Охоплює дані з початку календарного року по день (включно) – звільнення.

Декларація при звільненні не подається у таких випадках:

-особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує здійснювати діяльність на іншій посаді

-особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 календарних днів з дня припинення діяльності знову розпочала здійснення діяльності.

Декларація кандидата подається відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону, тобто до призначення на посаду. Інформація в такій декларації охоплює дані попереднього календарного року. Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.

Також, не зазначаються відомості про видатки та інші правочини, вчинені суб’єктом декларування у звітному періоді.

Обираючи вид декларації «щорічна», суб’єкт декларування додатково вказує відомості про те, продовжує він здійснювати діяльність чи припинив її здійснення та подає декларацію у році, наступному за припиненням діяльності (після звільнення).