1. Замовник

Волочиська міська рада  код  ЄДРПОУ - 04060695

2. Місцезнаходження

Україна 31200 Хмельницька область м. Волочиськ  вул. Незалежності, буд. 88

3. Підстава для проведення конкурсу

рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 16.06.2021року  № 301

4. Перелік послуг:

Послуги зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території населених пунктів Волочиської міської територіальної громади.

5. Місце та час проведення конкурсу

Україна 31200 Хмельницька область м. Волочиськ  вул. Незалежності, буд. 88

02 серпня 2021року о 10.00год.

6. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Сергійчук Володимир Миколайович, заступник міського голови,

голова конкурсної комісії (03845) 4-05-54

7. Способи, місце та дата отримання конкурсної документації

Конкурсні пропозиції надсилаються рекомендованим листом,

особисто в робочі дні понеділок - четвер з 8.00год. до 17.15год.,

п’ятниця до 16.00год., перерва з 12.00 до 13.00год.

Строк подання документів – до 02 серпня 2021 року включно.

Україна 31200 Хмельницька область м. Волочиськ  вул. Незалежності,

буд. 88

Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися в одному екземплярі в паперовому вигляді в опечатаному конверті, який повинен бути належним чином промаркований з обов’язковим зазначенням найменування і адреси Організатора конкурсу, назви конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу, а також назва Учасника конкурсу, його юридична

адреса, номери контактних телефонів. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою, повноваження якої оформлені належним чином. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входять до складу конкурсної пропозиції. Всі сторінки конкурсної пропозиції мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи.

Реєстр зданих документів.

8. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

8.1.Наявність матеріально-технічної бази.

8.1.1.Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

  • перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, необхідних для виконання умов договору, які перебувають у власності/в оренді суб'єкта господарювання;
  • довідка довільної форми про наявність контейнерного парку;
  • довідка довільної форми про технічний потенціал суб’єкта господарювання (тип, вантажопідйомність (для ТПВ), реєстраційний номер, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, наявність необхідної кількості контейнерного парку (для ТПВ), номер телефону керівника та організації тощо);
  • надаються копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
  • надається довідка довільної форми про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів та контейнерів, їх паркування та технічного обслуговування;
  • для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з поводження з побутовими відходами, наведеної у конкурсній документації.

8.2. Вартість надання послуг.

8.2.1. Інформація щодо тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами,  за його структурою (структурою витрат).

8.3. Досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами

8.3.1. Довідка у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг  з поводження з побутовими відходами  (період/роки надання послуг з вивезення побутових відходів), в тому числі:

  • довідку (форма довільна) про досвід роботи з поводження з побутовими відходами;

8.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

8.4.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації відповідно до вимог нормативних документів.

9. Місце та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

31200 Україна Хмельницька область м. Волочиськ вул. Незалежності, 88

Актова зала міської ради

02 серпня 2021року о 10.00год.