Шановні мешканці будинку, повідомляємо, що на підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09Л 1.2019 р., що повністю вступив в дію з 01.05.2019 року, Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» № 417-УШ, Волочиське КП ЖЕК вимушене зняти з     балансу всі багатоквартирні будинки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» № ЗОЇ від 20 квітня 2016 року та рішення сесії Волочиської міської ради № 15-64/2019 від 06.11.2019 року «Про надання дозволу на списання з балансу багатоквартирних будинків».

У роботі комісії по списанню багатоквартирних будинків з балансу може брати участь уповноважена особа (особи) від співвласників багатоквартирного будинку за її (їх) згодою.

До складу комісії може залучатись уповноважена особа від співвласників будинку протягом усього часу роботи комісії, але лише до підписання акту про списання багатоквартирного будинку з балансу.

На даний час Волочиське КП ЖЕК здійснює управління багатоквартирним будинком.

Волочиське КП ЖЕК і надалі виконуватиме функції з управління багатоквартирним будинком до прийняття рішення співвласниками будинку про зміну форми управління будинком або зміну управителя.

Роз'яснення щодо списання з балансу багатоквартирних будинків

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 р. № 417, який набрав чинності 01 липня 2015 р. (далі - Закон № 417), у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 затверджено Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків (далі - Порядок), прийняття якого передбачено Законом № 417. Зазначеним Порядком визначено механізм списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності. Застосування терміну «будинки комунальної форми власності» не є коректним та суперечить чинному законодавству, адже рівень приватизації житла в Україні більше 98 відсотків.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 (далі - Закон Про бухгалтерський облік) «баланс» є елементом фінансової звітності підприємства. При цьому цим Законом встановлено принцип автономності, згідно з яким «кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства». Частиною другою статті 6 Закону Про бухгалтерський облік визначено, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Також, пунктом 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509), визначено, що об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Відповідно до статті 1 Закону Про бухгалтерський облік активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Крім того, зазначеним Порядком визначено, що у разі коли у списаному з балансу багатоквартирному будинку окремі квартири та/або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване, такі квартири та/або нежитлові приміщення приймаються на баланс балансоутримувача, а право власності на них реєструється в установленому законом порядку. Отже, на сьогодні немає підстав вважати комунальною власністю багатоквартирні будинки, які досі не списані з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування.

Комунальною власністю можуть бути лише окремі квартири та/або нежитлові приміщення, у такому багатоквартирному будинку, при цьому вони не можуть бути перешкодою для списання з балансу всього будинку.

ВКП ЖЕК виконує і надалі виконуватиме функції з управління багатоквартирним будинком до прийняття іншого рішення співвласниками багатоквартирних будинків про форму управління багатоквартирним будинком або зміну управителя .

Адміністрація Волочиського КП ЖЕК