Волочиська міська рада оголошує конкурс на зайняття вакантних посад педагогічних працівників в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Волочиської міської ради :

-учителя-дефектолога (1посада);

-учителя-логопеда (1посада);

-практичного психолога (2 посади);

-вчителя лікувальної фізкультури (1посада) (реабілітолога)

Для участі в конкурсі запрошуються особи,  які мають вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», з достатнім рівнем знання державної мови, вмінням роботи з ПК та стажем роботи не менше трьох років за фахом.  

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

-заява про участь у конкурсі;

-письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-копія паспорта громадянина України;

-копія (копії) документа (документів) про вищу освіту;

-резюме (довільної форми);

-копія трудової книжки;

-інші документи при необхідності.

Конкурсною комісією проводиться іспит та співбесіда.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства  у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами та знання основ спеціальної педагогіки і психології.

 

І. Питання на перевірку знання законодавства  у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами.

1.Міжнародні документи  у сфері інклюзивної освіти.

2.Право дітей з особливими освітніми потребами на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

3.Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

4.Дошкільна освіта. Дошкільний вік. Типи дошкільних закладів освіти.

5.Порядок комплектування інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (наказ МОН України, МОЗ України від 06.02.2015 року №104/52).

6.Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»

7.Визначення поняття «Інклюзивне навчання».

8.Форми навчання у закладах загальної середньої освіти.

9.Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.

10.Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

11.Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

12.Порядок організації  інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти (постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 зі змінами).

13.Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

14.Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».

15.Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.

16.Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

17.Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.

18.Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.

19.Основні напрями комплексної оцінки, мета їх проведення.

20.Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.

21.Перелік документації, яку необхідно подати батькам дитини з особливими потребами для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

22.Порядок та підстави для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

 

ІІ. Питання на перевірку знань основ спеціальної педагогіки.

1.Поняття «діти з порушеннями психофізичного розвитку»; «діти з особливими освітніми потребами».

2.Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

3.Причини порушень психофізичного розвитку.

4.Особи з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзії.

5.Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання.

6.Медико-соціально-педагогічний патронаж і рання корекційно-

педагогічна допомога дітям з порушеннями в розвитку.

7.Поняття соціально-психологічної адаптації – дезадаптації.

8. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами.

9.Сутність девіантної поведінки. Форми девіантної поведінки.

10-11.Класифікація психопатичних форм поведінки: неврози, психопатії, реактивні стани та психічні переживання в дітей.

12.Роль педагога у профілактиці неврозів у дітей з особливими освітніми потребами.

13.Причини виникнення порушень поведінки дітей та підлітків.

14.Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням емоційно-вольової сфери.

15.Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової сфери

16.Аутизм. Спектр аутистичних порушень.

17.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.

18.Корекційна допомога при аутизмі.

19.Поняття синдрому дефіциту уваги та гіперактивності.

20.Ознаки прояву гіперактивності в дітей шкільного віку.

21. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

22.Причини виникнення мовленнєвих порушень. Психолого-педагогічна характеристика дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

23.Корекційно-розвивальна робота для подолання порушень мовлення у дітей.

24-26.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

27.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

28.Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

29.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

30.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

31.Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

32.Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

33.Компенсація та корекція порушень у розвитку.

34.Роль сім’ї  та її вплив на дитину з особливостями психофізичного розвитку

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці тощо, надається щоденно, крім вихідних, з 08.00 до 15.00 год. за тел. 3-69-52.

Документи приймаються протягом 20 днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Незалежності, 88,  м. Волочиськ.