Оголошення про проведення конкурсу визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території населених пунктів Волочиської міської ради.

1. Замовник 
Волочиська міська рада  код  ЄДРПОУ - 04060695 

2. Місцезнаходження
Україна 31200 Хмельницька область м. Волочиськ  вул. Незалежності, буд. 88

3. Підстава для проведення конкурсу
рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 09.06.2016р. №181 

4. Перелік послуг:
Послуги з вивезення твердих та негабаритних побутових відходів (крім токсичних і особливо небезпечних) з території  населених пунктів  Волочиської міської ради

5. Місце та час проведення конкурсу
Україна 31200 Хмельницька область м. Волочиськ  вул. Незалежності, буд. 88
16 серпня 2016року о 10,00год.

6. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу
Васильченко Олександр Олексійович, перший заступник міського голови, 
голова конкурсної комісії, 0384535754

7. Способи, місце та дата отримання конкурсної документації
Конкурсні пропозиції надсилаються рекомендованим листом, 
особисто в робочі дні понеділок - четвер з 8,00год. до 17,15год., 
п’ятниця до 16,00год., перерва з 12,00 до 13,00год. 
Строк подання документів – до 12 серпня 2016року включно.
Україна 31200 Хмельницька область м. Волочиськ  вул. Незалежності, буд. 88
Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися в одному екземплярі в паперовому вигляді в опечатаному конверті, який повинен бути належним чином промаркований з обов’язковим зазначенням найменування і адреси Організатора конкурсу, назви конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу, а також назва Учасника конкурсу, його юридична 

адреса, номери контактних телефонів. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою, повноваження якої оформлені належним чином. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входять до складу конкурсної пропозиції. Всі сторінки конкурсної пропозиції мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи. 
Реєстр зданих документів.

8. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
- Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що утворюються ; 
- Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів;
- Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів;
- Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством;
- Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів; 
- Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил; 
- Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

9. Місце та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
31200 Україна Хмельницька область м. Волочиськ вул. Незалежності, 88
Актова зала міської ради
16 серпня 2016року о 10,00год.